Paneler & Dörrar

KVALITET 

Alla paneler är konstruerade av galvaniserat stål med rullformade kanter. De har effektiv isolering och kan tillverkas med en mängd olika attraktiva ytor. Panelerna är enkla att installera.

Panelerna är utformade för att dra maximal nytta av tillgängligt utrymme, oavsett om panelerna är monterade på speciellt uppförda ramverk eller befintliga stål skott. I välutformade hytter och korridorer är inga skruvar eller nitar synliga.

PRECISA OCH STARKA FOGAR

Panelerna hålls samman med osynliga stålprofiler, som ger en nästan osynlig, tät, stark och slät fog. Korrekt monterad är hela konstruktionen självbärande och gör det möjligt att montera även tunga möbler direkt på panelen.

EFFEKTIV ISOLERING

Alla paneler är isolerade med godkända material för att få högsta möjliga brand- och ljudisolering.

ENKEL INSTALLATION 

SBA panel system är tillverkad för enkel installation. Alla SBA paneler är skyddade med en plastfolie. Då panelerna har en perforerad baksida bör folien avlägsnas före installationen.

TEKNIK OCH PLANERING

Ett villkor för att uppfylla krav som ställs på ljudreduktion och tillverkning är noggrann planering av interiörerna och produkterna från start. SBA erbjuder design och konstruktionsplanering av alla områden för att säkerställa utmärkt ljudreduktion och för att skapa en estetisk vacker och harmonisk miljö ombord på fartygen.