Om oss

 

SBA Interior Ab är en ledande leverantör av högklassiga interiörprodukter för den maritima industrin. Företaget tillverkar och distribuerar klassificerade icke-brännbara panelsystem för logi och olika sängar för användning ombord på fartyg. SBA:s produkter uppfyller kraven specifika för marina förhållanden.

SBA fungerar även som underleverantör för metallindustrin. Vi tillverkar olika komponenter i metall med högpresterande laserskärningsmaskiner.

SBA Interior Ab grundades 1985 i landsbygden Svartå, Finland. År 2019 flyttade vi fabriken till nya faciliteter, ca 20 km från tidigare plats. SBA ligger nu i Karis, i södra Finland, inte långt från Finlands tre största städer och bara 75 km väster om Helsingfors. Den geografiska positionen gör det enkelt för oss att göra såväl inhemska som utländska affärer, eftersom alla större transporttjänster och hamnar ligger nära.

SBA Interior Ab har cirka 130 anställda. Omsättningen 2023/12 var ca 24 miljoner euro.

 

Ledning

Christian Juslin

VD

Medlem i SBA:s ledningsgrupp
+358 44 327 7227 - christian.juslin@sba.fi

Thomas Pökelmann

Thomas Pökelmann

Försäljnings- & Projektchef

Medlem i SBA:s ledningsgrupp
+358 44 327 7410 - thomas.pokelmann@sba.fi

Aki Virta

Vice VD

Medlem i SBA:s ledningsgrupp
+358 40 593 2444 - aki.virta@sba.fi

Börje Öhman

Kvalitetschef/HR

Medlem i SBA:s ledningsgrupp
+358 44 327 7225 - borje.ohman@sba.fi

Johan Fagerlund

Teknisk Direktör

Medlem i SBA:s ledningsgrupp
+358 44 327 7201 - johan.fagerlund@sba.fi

Mikael Hildén

Affärsområdeschef

Medlem i SBA:s ledningsgrupp
+358 44 3277239 - mikael.hilden@sba.fi

SBA Interior Ab omsättning

SBA Interior Ab personal

Våra värderingar

Flexibilitet

SBA är en flexibel leverantör. 

Vi kan erbjuda skräddarsydda produkter för varje enskilt projekt. 

Engagemang​

Vi värdesätter våra kunders framgång genom att erbjuda den bästa kvaliteten på både produkter och service. SBA kan erbjuda korta och just-i-tid leveranser. 

Kunskap​

Med våra moderna maskiner, vår långa och solida erfarenhet och vår omfattande kunskap kan vi garantera hög kvalitet och utmärkt service.

Kundorienterade

Vi är kundorienterade och tror på långsiktiga relationer med våra kunder och partners.

Säkerhet

Säkerheten är vår högsta prioritet. Vi värnar om säkerheten bland våra anställda, underleverantörer och kunder som vi jobbar med varje dag. SBA tillverkar brandsäkra produkter som uppfyller alla lagstadgade  säkerhetskrav.

Effektivitet

SBA tillverkar energieffektiva och brandsäkra stålprodukter och lösningar. Vi strävar efter att uppnå bästa möjliga resultat genom att optimera materialanvändningen och minimera mängden återvinningsbart materialavfall. Detta genom att upprätthålla relevanta procedurer och genom att ständigt utveckla kvalitativ arbetskraft.

Kvalitet & Miljö

Genom att ställa strikta krav på råmaterial och genom att äga tillverkningsprocessen kontrollerar vi hela produktionskedjan från materialet som används till den färdiga produkten.

Vår ambition är att utveckla bättre hållbara lösningar på lång sikt som har en positiv inverkan på både våra egna och våra kunders energiförbrukning och miljöpåverkan. Vår egen forsknings- och utvecklingsavdelning producerar kontinuerligt nya produkter och samarbetar med de bästa forskningsinstituten, universiteten och andra parter.

Kvalitet

Våra produkter kräver godkännanden och certifikat från alla större klassificeringssällskap. Giltigheten för våra certifikat uppdateras kontinuerligt.

Miljö & Hälsa

SBA Interior tar hand om återvinningen av material som uppkommer i tillverkningsprocessen i enlighet med EU-direktiv, avfallslagen och statliga beslut och förordringar.

Vi använder oss av ett värmeåtervinningssystem och oljebaserad uppvärming har ersatts med luftvärmepumpar.

SBA Interior syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljö. SBA Interior levererar endast icke-kemiska och asbestfria produkter. Våra produkter är tillverkade av högklassigt råmaterial vilket gör att de är hygieniskt rena och lätta att rengöra.

Vänligen se våra certifikat och intyg nedan:

RINKI Certifikat No 496732

Asbestos-free Declaration & Reach