SBA - är en flexibel och pålitlig tillverkare och leverantör av marina inredningar samt tunnplåtskomponenter.

SBA Interior Ab tillverkar högklassiga paneler och sängar av icke-brännbart material för marina interiörer. Såväl hytter och korridorer ombord på lyxkryssare som besättningskvarter ombord på fraktfartyg eller oljeplattformer har inretts med SBA:s produkter.

Beprövad standardkonstruktion fungerar som bas för våra produkter, men den slutliga produkten är oftast ett resultat av ett samarbete mellan rederiets arkitekter, varvet och SBA:s designers, m.a.o. ett skräddarsytt paket för varje enskillt projekt.

SBA fungerar även som underleverantör för metallindustrin. Vi tillverkar olika komponenter i metall med högpresterande laserskärningsmaskiner.

“Hög kvalitet från Finland – lätta produkter ombord med hög ljudreduktion.”

SBA Marine

Referenser

Intresserad av att börja jobba vid SBA Interior Ab?