HARDOX-wearpart

SBA är en del av SSAB: s Hardox Wear Parts ”HWP”-nätverk

Vi har bearbetat Hardox-material för lösningar inom olika industribranscher under många år och har därmed ökat vår expertis när det gäller att utnyttja materialets egenskaper. Vi har betydande expertis inom produktionen av slitplåtsdelar.

Delar tillverkade av slitplåt lämpar sig mycket väl för objekt inom anläggnings- och gruvindustrin, såväl som för slitdelar inom skogsindustrin och återvinningsutrustning.

Vi erbjuder alla SSAB: s slitplåtar.

HWP är SSAB: s globala nätverk av partners med hundratals aktörer runt om i världen. För kunden som beställer slitdelar är HWP-certifikatet en garanti för leverantörens kunnande och för att slitdelarna för krävande förhållanden är tillverkade av Hardox-material.