Produkter

SBA Interior Ab är en ledande leverantör av högklassiga interiörprodukter för den maritima industrin. Företaget tillverkar och distribuerar klassificerade obrännbara panelsystem och olika sängar ombord på fartyg. SBA:s produkter uppfyller kraven specifika för marina förhållanden.

Vi förbehåller oss rätten till förändringar. För ytterligare information, kontakta vår försäljnings – eller tekniska avdelning.