SBA INTERIOR AB FYLLER 35 ÅR

Företaget fyller 35 år 1.10.2020! Det är en stor milstolpe – och ett mål vi aldrig hade kunnat nå utan våra medarbetare, leverantörer och kunder.

SBA Interior Ab grundades 1985 i Svartå, Finland. År 2019 flyttade vi fabriken till nya faciliteter, pga att lokalerna i Svartå blev för trånga och oändamålsenliga.

SBA Interior Ab har cirka 100 anställda och är därmed en av de största industriarbetsgivarna i Raseborg. Omsättningen 2019/12 var 20 miljoner euro.

”Vi lever med flexibilitet, engagemang och utveckling av något nytt” -säger VD Christian Juslin

Trots rådande läge i världen planerar vi att fortsätta vårt äventyr många år till. Vi ser positivt på framtiden och tror på SBA. Vi fortsätter att satsa och det är med glädje, spänning och nyfikenhet vi tar oss an nästa kapitel.