Planering och ritningar

Vi planerar produkterna i samarbete med kunderna för att göra produkterna och produktionen smidig och kostnadseffektiv.

Inom produktplanering utnyttjar vi vår långa erfarenhet av tillverkning av plåtprodukter, vilket möjliggör en effektiv användning av material och produktionsmetoder.

Vi planerar och ritar också produkter helt från första början för våra kunder, med hjälp av 3D-program.