Bearbetning

Vi bearbetar materialet enligt kundens ritningar med två CNC-maskiner. Vi bearbetar också produkter gjorda av slitplåt.