Utnämning

SBA:s utvecklingsdirektör Aki Virta har utnämnts till företagets vice VD med ansvar för Marina sektorns verksamhet samt utveckling fr.o.m 1.1.2023.