Ilmoituskanava

Haluamme tehdä oikein.

SBA Interior Oy haluaa toimia arvojensa mukaisesti vastuullisesti, avoimesti ja läpinäkyvästi. SBA Interior Oy on sitoutunut noudattamaan eettisten toimintaohjeidensa mukaisia periaatteita kaikessa liiketoiminnassaan.

SBA Interior Oy ylläpitää eettistä kanavaa (whistleblowing), jonka avulla SBA:n työntekijät, liikekumppanit ja muut SBA:n liiketoiminnan vaikutuspiirissä olevat voivat ilmoittaa luottamuksellisesti tapauksista, joissa on mahdollisesti toimittu lain, viranomaismääräysten, SBA:n arvojen tai eettisten periaatteiden vastaisesti.

Ilmoituskanava mahdollistaa yhtiön epäeettisestä toiminnasta tai väärinkäytösepäilyistä ilmoittamisen. Paina alla olevaa painiketta luodaksesi uusi ilmoitus. Täytä ilmoituslomake mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Ilmoittaminen

Ilmoituksen perusteella tehtävän selvityksen mahdollistamiseksi on tärkeää, että täytät ilmoituslomakkeen mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Voit itse päättää haluatko tehdä ilmoituksen nimettömästi. Sinulle toimitetaan lisätietoja asian käsittelystä sähköpostitse, jos ilmoitat sähköpostiosoitteesi ilmoituksessasi.

Miten tapaukset käsitellään

SBA Interior Oy on ilmennyt erityisen selvitysryhmän raportoitujen asioiden käsittelyyn.

Nimettömyys

Raportointijärjestelmä on erillinen organisaatiosta. Yritys ei näe ilmoittajien henkilökohtaisia tietoja, IP-osoitteita. Tämä koskee anonyymisesti tehtyjä ilmoituksia.

Ilmaise itseäsi huolellisesti paljastamatta henkilöllisyyttäsi. Suosittelemme huomioimaan myös liitteisiin mahdollisesti sisältyvät käyttäjätiedot.

Kaikki ilmoituksiin liittyvät tiedot hävitetään tutkimusten valmistuttua siten, ettei SBA Interior Oy:n järjestelmään tallennu minkäänlaisia arkaluontoisia tietoja.

Usein esitetyt kysymykset

Kuka voi tehdä ilmoituksen?

Ilmoituskanava on ensisijaisesti tarkoitettu työntekijöille, mutta ilmoittajan todentaminen ei ole mahdollista, minkä johdosta kaikki ilmoitukset käsitellään. Ainoastaan asialliset ilmoitukset käsitellään!

Miksi toiminto on olemassa?

Toiminto mahdollistaa ongelmien ja rikkomusten käsittelyn mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Nimettömyyttä tarjotaan täydennyksenä työntekijöille ja muille toimijoille, jotka voivat kokea keskustelun esimiehen tai tavallisen yhteyshenkilön kanssa epämukavana.

Kuka saa tiedon ilmoituksista ja näkee ilmoitusten sisältämät tiedot?

Tarkoitusta varten erikseen nimetyt selvittäjät vastaavat ilmoitusten käsittelystä ja vain heillä on pääsy ilmoituksiin.

Miten selvitykset suoritetaan?

Selvitykset suoritetaan määritellyn prosessin mukaisesti. Vain käsittelijöillä on mahdollisuus kirjautua järjestelmään ja tutustua ilmoituksiin.

Kuinka kauan tutkimukset vievät?

Alustava selvitys vie max kaksi viikkoa

Voiko ilmoittaja seurata tapauksen etenemistä?

Ilmoittaja saa ilmoituskanavan kautta raportoinnin jälkeen palautetta, josta ilmenee, että asia on vastaanotettu. Sinulle toimitetaan lisätietoja asian käsittelystä sähköpostitse, jos ilmoitat sähköpostiosoitteesi ilmoituksessasi.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä info@sba.fi