Kvalitet & Miljö

Genom att ställa strikta krav på råmaterial och genom att äga tillverkningsprocessen kontrollerar vi hela produktionskedjan från materialet som används till den färdiga produkten.

Vår ambition är att utveckla bättre hållbara lösningar på lång sikt som har en positiv inverkan på både våra egna och våra kunders energiförbrukning och miljöpåverkan. Vår egen forsknings- och utvecklingsavdelning producerar kontinuerligt nya produkter och samarbetar med de bästa forskningsinstituten, universiteten och andra parter.

Kvalitet

Våra produkter kräver godkännanden och certifikat från alla större klassificeringssällskap. Giltigheten för våra certifikat uppdateras kontinuerligt.

Miljö & Hälsa

SBA Interior tar hand om återvinningen av material som uppkommer i tillverkningsprocessen i enlighet med EU-direktiv, avfallslagen och statliga beslut och förordringar.

Vi använder oss av ett värmeåtervinningssystem och oljebaserad uppvärming har ersatts med luftvärmepumpar.

SBA Interior syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljö. SBA Interior levererar endast icke-kemiska och asbestfria produkter. Våra produkter är tillverkade av högklassigt råmaterial vilket gör att de är hygieniskt rena och lätta att rengöra.

Vänligen se våra certifikat och intyg nedan:

RINKI Certifikat No 496732

Asbestos-free Declaration & Reach