Laatu ja ympäristö

SBA:n laatujärjestelmä

SBA Interiorin laivanrakennukseen suunnatuista tuotteista JMC 1 väliseinäjärjestelmän paneelit ja kattopullmanvuoteet on testattu ja luokiteltu voimassa olevien IMO ja MED (Marine Equipment Directive) säännösten mukaisesti.

MED sertifiointijärjestelmän olennaisena osana on myös tuotteiden valmistuksen sertifiointi EU:n direktiivin 96/98/EC mukaisesti. Det Norske Veritas huolehtii SBA:n laatujärjestelmän sertifioinnista, katso D-modul.

Rakennusteollisuuteen tarkoitettu SBA Palolevy on VTT:llä testattu standardin SFS-EN 1364-1 mukaisesti, ja se täyttää sen käytön kannalta oleelliset Suomen rakentamismääräyskokoelman eri osissa ja standardeissa esitetyt vaatimukset edellyttäen, että kohteen suunnittelu ja asennustavat ovat ko. vaatimusten mukaiset.

E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2002

Ympäristö

SBA Interior huolehtii markkinoille toimittamiensa pakkausten hyötykäytöstä EU:n direktiivien, jätelain ja valtioneuvoston päätösten ja asetusten mukaisesti. Katso todistus.